cierpliwość

Święta, anielska cierpliwość «wielka, niewyczerpana cierpliwość»: Jacek i Anna znali się przynajmniej od dwudziestu lat i lubili, to znaczy Jacek uwielbiał ją prowokować i wykłócać się z nią o tak zwane sprawy zasadnicze, a Anna znosiła to z anielską cierpliwością. K. Dunin, Tabu.
Uzbroić się w cierpliwość zob. uzbroić się.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • cierpliwość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} zdolność znoszenia w sposób spokojny, opanowany opóźnienia, zwłoki, trudności, przykrości, cierpień, trudnych sytuacji; niezrażanie się przeciwnościami i trudnościami; także: bycie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • cierpliwość — ż V, DCMs. cierpliwośćści, blm «umiejętność znoszenia ze spokojem rzeczy przykrych; zdolność spokojnego wyczekiwania; opanowanie, wytrwałość» Tracić cierpliwość. Uzbroić się w cierpliwość. Nadużywać czyjejś cierpliwości. Wyprowadzić kogoś z… …   Słownik języka polskiego

  • święta [anielska] cierpliwość — {{/stl 13}}{{stl 7}} niezwykła cierpliwość, wyrozumiałość; wyjątkowe opanowanie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Trzeba świętej cierpliwości do tych dzieci! Z anielską cierpliwością wysłuchiwała tysięcy pytań dziecka. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • anielski — Włosy anielskie «ozdoba choinkowa w postaci cienkich pasków z błyszczącej, przezroczystej folii» Anielska cierpliwość zob. cierpliwość …   Słownik frazeologiczny

  • święty — 1. Święta racja, święta prawda; święte, złote słowa «niewątpliwa racja, prawda, słowa niewątpliwie wyrażające prawdę»: Czasy takie, że jeśli człowiek wyniesie cało głowę, to i tak już dosyć bogaty. – To prawda... – odpowiada zupełnie już… …   Słownik frazeologiczny

  • uzbroić się — w cierpliwość «starać się być cierpliwym, opanowanym»: – Domyślam się, ile nerwów musiało ojca to czekanie kosztować. – Nieważne. Uzbroiłem się w cierpliwość. T. Breza, Urząd …   Słownik frazeologiczny

  • uzbrajać się — Uzbroić się w cierpliwość «starać się być cierpliwym, opanowanym»: – Domyślam się, ile nerwów musiało ojca to czekanie kosztować. – Nieważne. Uzbroiłem się w cierpliwość. T. Breza, Urząd …   Słownik frazeologiczny

  • święty — świętytszy, święci 1. «o Bogu, bóstwach: będący przedmiotem najwyższej oceny religijnej i czci z tym związanej; o osobach: ogłoszony po śmierci uroczyście przez Kościół jako zbawiony i mogący być przedmiotem kultu; kanonizowany (skrót: św.)»… …   Słownik języka polskiego

  • uzbroić — dk VIa, uzbroję, uzbroićisz, uzbrój, uzbroićił, uzbrojony uzbrajać ndk I, uzbroićam, uzbroićasz, uzbroićają, uzbroićaj, uzbroićał, uzbroićany 1. «wyposażyć, zaopatrzyć w narzędzia walki, w broń, w sprzęt wojskowy» Uzbroić armię, wojsko, żołnierzy …   Słownik języka polskiego

  • wyczerpać — dk IX, wyczerpaćpię, wyczerpaćpiesz, wyczerpaćczerp, wyczerpaćał, wyczerpaćany wyczerpywać ndk VIIIa, wyczerpaćpuję, wyczerpaćpujesz, wyczerpaćpuj, wyczerpaćywał, wyczerpaćywany 1. «czerpiąc czymś wybrać, wydobyć do końca płyn lub ciało sypkie»… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.